Brandweer PPMO circuit tijdwaarneming

In samenwerking met de Brandweer Twente hebben we een systeem gebouwd dat met meerdere drukmatten werkt en waarmee de tijd van elk van de twaalf in de PPMO beschreven onderdelen wordt vastgelegd. Degene die niet bekend zijn met dat  PPMO  staat voor Periodiek Preventief Medisch Onderzoek wijzen we graag even op de volgende link: PPMO

De twaalf onderdelen die tijdens een PPMO test worden gemeten zijn:

 1. Inzetgereedmaken (uitruktenue aandoen)
 2. Omhangen (ademluchtconstructie uit TAS gemonteerd op platform)
 3. Slang afleggen (slangen uitwerpen, strekken en koppelen)
 4. Beklimmen handladder met spullen
 5. Deur forceren (3x met stootram gewicht stoten)
 6. Slang trekken (halfgevulde 75mm slang strekken)
 7. Redden persoon (pop van 80kg 2 x 7,5m slepen)
 8. Lopen over smalle richel (4 evenwichtsbalken)
 9. Slang doorvoeren (last van 15 kg over 2x15m trekken, via apparaat)
 10. Over obstakel klimmen (over hek stappen)
 11. Aanvalsweg met HD-slag (gehurkt, rechtop, achteruit)
 12. Sloopwerkzaamheden plafond (10 x bal stoten op 2,5m)

Bron: PPMO Onderdelen

Het circuit tijdwaarnemingssysteem registreert het verloop van het parcours. Bij de overgangen van het ene onderdeel naar een ander onderdeel moet daarbij een mat verplicht geraakt worden. Dit zijn de mijlpalen die we dan registreren. Gedurende een onderdeel kunnen de matten ook optioneel worden ingezet om op die manier een nog nauwkeurigere inzicht te kunnen krijgen in de uitvoer.

Het systeem registreert anoniem en automatisch.  De gehele set aan meetgegevens kan achteraf aan een deelnemer worden toegekend.

De brandweer vroeg ons om een systeem te bedenken dat gedurende twee jaar automatisch zijn werk zou kunnen doen. Om die reden hebben we gekozen voor een server oplossing. Alle onderdelen bevinden zich in een afgesloten systeemkast. In de systeem kast bevind zich de centrale controle unit,  het verwerkingssysteem voor de gemeten signalen en een webserver die de communicatie met de buitenwereld verzorgd. Het systeem start automatisch en heeft dus geen bediening door de gebruiker nodig. De deelnemer communiceert en wordt geïnformeerd via de resultaten en de deelnemers webpagina’s. De begeleidende tester kan inloggen op de server en de reeks van meetgegevens toewijzen aan een kandidaat. Voor statistische toepassingen worden alle aan een kandidaat gekoppelde reeksen van meet gegevens worden periodiek geanonimiseerd overgezet naar de centrale server van de brandweer. Het meetsysteem blijft op deze manier schoon.

De systeemkast op locatie (in opbouw)

Jahoma_PPMO_Systeemkast_in_opbouw_700_DSC1192
Jahoma : De systeemkast voor de PPMO circuit meting in aanbouw.

De matten

De matten die op de kast aangesloten en zorgen voor de benodigde meetmomenten. (Zoals u ziet zijn ze met een beetje goede wil ook nog eens multi-functioneel.)

Jahoma_PPMO_matten_700_DSC1176
Jahoma – Zeer stevig uitgevoerde matten voor zware toepassingen zoals bij PPMO.

Bovenstaande matten zijn voorzien van los aansluitbare kabels waardoor ze eenvoudig verplaatsbaar en vervangbaar zijn.

Enkele schermen

 

Jahoma - Overzichtsscherm met tijden van recente deelnemers
Jahoma – Overzichtsscherm met tijden van recente deelnemers
Jahoma PPMO CircuitTiming - Overzicht deelnemer met parcours tijden.
Jahoma PPMO CircuitTiming – Overzicht deelnemer met parcours tijden.

 

De eindrapportage

 

Jahoma Circuittiming / Uitslag voor een fictieve deelnemer 35 aan de test.
Jahoma Circuittiming / Uitslag voor een fictieve deelnemer 35 aan de test.