Outdoor sport timing / tijdwaarneming

Introductie.
Ons chiptiming product is het best te omschrijven als eenvoudig in het gebruik.
Niet alleen onze software is eenvoudig in het gebruik maar ook de ‘hardware’ die u in het veld zult moeten gaan opzetten zal u gaan waarderen vanwege  de elegante constructie.
Niet te veel materiaal, niet te zwaar en eenvoudig op te bouwen.

"Jahoma

Onze software doet precies wat u nodig heeft. Het registreert eenvoudig de deelnemers aan uw wedstrijd en niet meer.  U ziet wie er mee doen, wie er gestart zijn en wie er al ge-finish-ed zijn.
Deze metingen worden geëxporteerd naar bestanden die u eenvoudig zelf verder kunt verwerken.  Een koppeling met Wegwed behoort eveneens tot de mogelijkheden.
Maakt u gebruik van Wegwed  dan kunt u uw wedstrijden net zo organiseren als u voorheen deed.
U voert uw wedstrijd in in Wegwed, u exporteert uw gegevens op de gewone manier. Wij laden uw gegevens in Jahoma. Wij verzorgen de uitslag verwerking direct op tijdregistratie.jahoma.nl. Wij produceren daarnaast ook de uitslag bestanden in Excel, pdf en .jow formaat waarmee u uw uitslag ook kunt publiceren op sites naar eigen keuze.
Een overzicht van het wedstrijdmonitoringspaneel.

In 2012 zag onze applicatie er nog zo uit.  Het bovenstaande scherm toont informatie voor uw speaker.

Tussen 2012 en 2014 is er wel het een en ander veranderd. Onze tijdregistraties zijn nu direct live via internet beschikbaar en ook de speaker kan zijn informatie gewoon live vanaf onze website ophalen.

Daar naast hebben we de foto’s die we bij de grotere evenementen al langer maakten geïntegreerd in onze chip applicatie.  Behalve de chips hebben we nu ook onze beeld informatie in 12 of 20MB kwaliteit direct tot onze beschikking om de binnenkomsten ook te kunnen controleren.

Met ingang van 2014 hebben we ook de finishfotos die we al langer maken gekoppeld aan de Jahoma chiptiming applicatie en kunnen we deelnemers ook visueel identificeren.
Met ingang van 2014 hebben we ook de finishfotos die we al langer maken gekoppeld aan de Jahoma chiptiming applicatie en kunnen we deelnemers ook visueel identificeren.

Met ons systeem bent u dus niet afhankelijk van een enkele waarneming. Ons meetsysteem ziet de deelnemers al van verre aankomen. We monitoren de verplaatsing van de deelnemer en maken zijn tijd pas definitief als we zien dat de deelnemer start, de lap of de finish lijn echt gepasseerd is. Terwijl we dit allemaal in de gaten houden heeft het systeem ondertussen wel al de benodigde data verzameld over deze loper zodat uw speaker aardige wetenswaardigheden van de betreffende deelnemer aan het publiek te vertellen heeft. Deze speakers informatie staat voor uw speaker klaar op het scherm.

Toepassingen.

Dit systeem is geschikt om te worden ingezet daar:

 • Waar het alleen van belang is om de eindtijd van een deelnemer te weten.
  • Natuurlijk kunnen we ook de tussentijden per ronde bepalen als lap en finish samenvallen.
 • Daar waar alle doorkomsten van alle deelnemers  geteld moeten worden en het minder gaat om de eindtijd maar waar het meer gaat om de zekerheid dat geen deelnemer gemist zal gaan worden.
  • Het maximale aantal rondes van een deelnemer dat we kunnen rapporteren ligt momenteel standaard op de 25, 100 of 250 rondes.  Meer is overigens wel mogelijk.  Hele korten rondes met tussentijden van minder dan een halve minuut zijn ook mogelijk.

Waaruit bestaat dit systeem?

 • Elke deelnemer krijgt een wegwerp chip. Deze chip kan tot op een afstand van maximaal 400 cm uit gelezen worden door een scanner.
 • Bij de start en finish staat minimaal een scanner opgesteld die automatisch het unieke identificatienummer van elke chip die in de buurt komt uitleest.
 • Chip en uitleestijd worden opgeslagen in de aan de scanner verbonden computer. De scanner wordt continue uitgelezen door de computer.
 • Tussentijdse resultaten zijn eenvoudig te produceren. Onze output is een Excel bestand.
 • Door meerdere scanners op een locatie te gebruiken is er redundantie in de registratie en zal er bij verlies van een storing van een scanner altijd een tweede scanner zijn die dezelfde waarneming heeft gedaan. Alle waarnemingen worden op de computer automatisch weggeschreven naar een logbestand.
 • De computer combineert alle gegevens met de inschrijvingen en maakt daarvan een uitslag lijst. Deze is direct beschikbaar.
 • Het systeem is eenvoudig in gebruik. Scanner naar de start of finish, aansluiten en aan het werk.
 • Door de eenvoudigere opbouw van de scanners en hun brede inzetbaarheid is het ook eenvoudiger om netto looptijden te bepalen. Omdat de functionaliteit van de scanners veelzijdiger is kunnen we start en finish combineren en hoeven dit niet twee aparte locaties te zijn.
 • Het systeem kan binnenkort 100% gecombineerd worden met het Jahoma FinishTime recorder systeem zodat u behalve chip tijden ook nog eens de beelden van de mensen heeft.

Huidige ontwikkelingen.

In 2013 zijn we in het  kader van het innovatie project “Sport en Technologie”  bezig geweest om ons chip systeem te combineren met ons video timing systeem. We hebben i.v.m. de beperkte beeldkwaliteit van video er uiteindelijk voor gekozen om foto’s te schieten. De ontwikkelingen staan natuurlijk ook in 2014 niet stil. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we ons systeem verder geschikt kunnen maken voor andere sporten dan we nu al doen.

Meer weten, kopen of huren.

Hebben we u belangstelling gewekt? Neem dan zeker even contact met ons op want we kunnen u nu al verklappen dat u onze prijs zeker zal kunnen waarderen.

Behalve koop is ook verhuur mogelijk. U moet dan denken aan bedragen van ongeveer twee  euro per chip per inschrijving. Natuurlijk komen daar nog extra kosten bovenop voor de te gebruiken apparatuur. De grote van uw evenement heeft natuurlijk invloed op het totale kostenplaatje  per deelnemer.

Net zoals andere bekende bedrijven werken we voor de verhuur met aflopende staffels. Indien u belangstelling heeft kunt u direct met ons contact opnemen.

Tien minuten werk en de chiptiming opstelling staat klaar voor een recreatieve avondwedstrijd.

Tien minuten werk en de chiptiming opstelling staat klaar voor een recreatieve avondwedstrijd.