Foto shoot, Ijken en certificeren van een camera

Op deze pagina alleen foto’s over het meten aan de camera om deze te kunnen ijken en te kunnen certificeren in het lab bij het Nederlands Meet Instituut (NMI, VSL te Delft).

Het door ons ontwikkelde product is bij het Nederlands Meet Instituut (NMI) in een proefopstelling gemeten. De meeting maakte duidelijk dat we op basis van onze eigen metingen en instellingen voor de camera al een nauwkeurigheid  van (E-7) hadden gerealiseerd.  Met behulp van de veel exacter klokken van het NMI (E-13) hebben we dit kunnen verbeteren naar E-8.

In gewoon Nederlands wil dat zeggen dat onze systemen zeer nauwkeurig meten en in 99,9999…..% van de gevallen de juiste tijd zullen aangeven.

Enkele foto’s van de test omgeving.

Het NMI: De Nederlandse Standaard voor tijd.
Het NMI: De Nederlandse Standaard voor tijd.

 

Inkijkje op de geklimatiseerde testgeving
Inkijkje op de geklimatiseerde testgeving
De testopstelling. De Cesium atoom klok en een gekoppeld ledje voor de micro pulsjes.
De testopstelling. De Cesium atoom klok en een gekoppeld ledje voor de micro pulsjes.
De testopstelling. De camera die de Cesium klok en het LED-je opneemt.
De testopstelling. De camera die de Cesium klok en het LED-je opneemt.

En het resultaat van al dit meten is vastgelegd in een heus certificaat:

Officieel certificaat dat de tijdwaarneming op een honderste  van een seconde  nauwkeurig is.
Officieel certificaat dat de tijdwaarneming op een honderste van een seconde nauwkeurig is.