Finish foto

Een finishfoto is meestal een product dat alleen gemaakt kan worden met hele dure lijn camera. Met onze vernieuwende video aanpak kunnen we ook vanuit een hoge snelheids video opname een zelfde foto maken.

Met de camera’s uit de goedkoopste prijsklasse halen we met onze fanless PC 500 beelden per seconden. Met deze snelheid kunt u tot 2 milliseconden nauwkeurig bepalen wanneer een deelnemer de finish passeerde. In onderstaande test foto (200+ fps)  is te zien dat het tijdsverschil tussen een neus of een borst dan nog altijd gauw 40 milliseconden is.

Met de camera’s uit het hogere segment halen we meer dan 1200 beelden per seconde en de stap tussen twee beeldjes is daarmee minder dan één milliseconde.  Wij raden deze camera echter alleen aan voor heel speciale toepassingen, immers alles in uw omgeving moet binnen de milliseconde nauwkeurigheid zijn ingesteld anders houdt u alleen u zelf voor de gek.  Als u weet dat geluid zich in een milliseconde slechts 34 cm weet te verplaatsen of 3,4 meter in een honderdste van een seconde dan snapt u waarom we dit zeggen.  Als de starter twee meter dichter bij de atleten staat dan maakt dit al weer meer dan 5 milliseconde uit. Dit komt dan weer overeen met onze 200 beelden per seconde. Voor de sporters is het verschil nog groter.  Bij atletiek, met zes  lopers in een baan,  hoort de dichtstbijzijnde atleet het startsignaal al gauw meer van twee honderdste  seconden eerder dan de loper in de laatste baan.

Finishfoto: Voorbeeld finish foto gemaakt uit een meer dan 200 beelden per seconden video opname.
Finishfoto: Omdat een plaatje nog steeds meer zegt dan 100 woorden.

Ons systeem heeft mogelijkheden die u bij andere systemen niet zo snel zult kunnen vinden.

Seriële verwerking

Zo kunt u met een camera meerdere losse opnames maken om deze naderhand weer met elkaar te combineren (serieel).  Op deze wijze kunt u een langdurend wedstrijdonderdeel registeren (bijvoorbeeld de marathon) en tussendoor de veel korter durende onderdelen op de baan opnemen.

Parallelle verwerking

Ook is het mogelijk om meerdere wedstrijd opnames te behandelen als of alle deelnemers in dezelfde race hebben mee gedaan (parallel) . U krijgt dan een foto of volgorde van de snelste tot de langzaamste deelnemer.

Ter land, ter zee en in de lucht, finishtijd en belbewaking.
Parallelle verwerking: Ter land, ter zee en in de lucht, finishtijd en belbewaking in een overzicht.

 

Filteren op een of meerdere deelnemers

Een andere mogelijkheid is dat u heel eenvoudig een subset van slechts een deelnemer kunt maken. Nadat u de normale finishfoto van alle deelnemers heeft gemaakt, kunt u hier deelnemer specifiek subsets uit produceren. Behalve de foto zijn alle output bestanden met tijden dan specifiek voor deze deelnemer. Dat biedt mogelijkheden om bijvoorbeeld een coopertest met meerdere deelnemers te organiseren die ieder voor zich kunnen starten op het moment dat hun het beste uitkomt.

Normale finish passage foto
Normale finish passage foto
Normale foto met niet aangepaste startrijd
Gefilterde foto met NIET aangepaste starttijd

Eventueel kunt u daarbij zelf het moment dat de deelnemer voor het eerst start of finish passeert aanmerken als het startpunt. Deze functie is noodzakelijk voor wedstrijden waarbij de tijd wordt bepaald door zowel het individuele moment van het passeren van de startlijn als de finishlijn zoals bijvoorbeeld het geval is bij wild water kanoën   Ook voor een fiets tijdritten waarbij deelnemers achter elkaar starten is dit een ideale manier om de tijd van iedere deelnemer exact te kunnen bepalen.

Zelfde atleet specieke foto maar nu met een aangepaste starttijd
Zelfde atleet, gefilterde foto maar nu MET een aangepaste starttijd